Wat als ik de les niet kan bijwonen?

Om deel te kunnen nemen aan de examens is een 2/3e aanwezigheid per module vereist.

Indien je teveel ongewettigd afwezig bent, word je uitgeschreven uit de opleiding. Verwittig dus steeds het secretariaat van je campus en bevestig je afwezigheid schriftelijk.

Indien je jouw afwezigheid kan attesteren aan de hand van een dokters- of werkgeversattest, wordt dit genoteerd als een gewettigde afwezigheid.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0