Is het werkplekleren verplicht?

Het werkplekleren is een verplicht onderdeel van de PACT-opleiding en heeft tot doel om jou de professionele competenties te laten verwerven in het kader van de gekozen opleiding.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0