Hoe kan ik vrijstellingen aanvragen?

Binnen de SYNTRA-opleidingen zijn er enerzijds opleidingen die modulair opgebouwd zijn. In dat geval kan je voor de volledige module(s) die vrijstelbaar zijn vrijstelling(en) aanvragen. 

Anderzijds zijn er opleidingen die met vakken opgebouwd zijn. In dat geval moet je vrijstellingen aanvragen per vak dat vrijstelbaar is. De vrijstellingsaanvraag voor vakken mag maximum 1/3 van het totaal aantal lesuren per cursusjaar omvatten (of per semester bij een voltijdse dagopleiding). 

Je kan een vrijstelling aanvragen op basis van diploma’s, credits of puntenattesten behaald in onderwijsinstellingen voor vakken/modules met dezelfde of ruimere leerinhouden. 

Bij een goedgekeurde vrijstellingsaanvraag op basis van praktijkervaring moet je als cursist nog slagen voor een vrijstellingsproef met dezelfde inhoud als het examen voor het betreffende vak of module. 

Toegekende vrijstellingen gelden voor lesvolging én examen. 

Via deze link kan je een blanco vrijstellingsdocument downloaden voor het cursusjaar waarvoor je inschrijft. 

We vragen wel om op de website het programma te bekijken van het cursusjaar dat je wil volgen en op het vrijstellingsformulier de specifieke vakken of modules aan te duiden waarvoor je vrijstelling wil vragen. 

Gelieve dan ook een kopie van het diploma, getuigschrift of credits, … toe te voegen bij het vrijstellingsformulier. Op deze manier kunnen wij je vlug een precies antwoord geven op je vraag i.v.m. vrijstellingen. 

Het ingevulde vrijstellingsformulier bezorg je terug via mail (info@syntra-mvl.be). De medewerker van het klantencentrum zorgt ervoor dat dit bij de juiste persoon terecht komt binnen onze organisatie.  

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0