Wat is het verschil tussen een SYNTRA-diploma en een bachelor diploma?

De duale opleidingen in SYNTRA behoren tot het leerplichtonderwijs en kunnen recht geven op een diploma secundair onderwijs. 

De ondernemerschapsopleidingen (incl. de opleidingen met werkplekleren en de voltijdse dagopleidingen) richten zich naar 18+. Ze geven recht op een erkend diploma van ondernemerschapstraject of een getuigschrift van ondernemerschapstraject – beroepskennis. Hiermee toon je aan dat je de nodige ondernemersvaardigheden verworven hebt en/of beroepsexpertise. 

Het SYNTRA-diploma of SYNTRA-getuigschrift zijn geen diploma’s of getuigschriften van hoger onderwijs. Een diploma van hoger onderwijs (graduaat, bachelor of master) wordt uitgereikt door een hogeschool en/of universiteit. 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0